Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może mieć miejsce w momencie ustania wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa ustaje w momencie, gdy dochodzi do podpisania umowy między małżonkami o rozdzielności majątkowej. Chodzi o popularną intercyzę.

Również sąd może dokonać ustanowienia rozdzielności majątkowej. Warto wiedzieć, że w momencie ustania małżeństwa zawsze dochodzi również do ustania wolności majątkowej. Powodem do unieważnienia małżeństwa może być rozwód, śmierć jednego lub obu małżonków lub też uprawomocnienie małżeństwa. W momencie ustania małżeństwa każdy z małżonków może otrzymać równowartość połowy majątku wspólnego. Taki scenariusz może zostać zmieniony w momencie, gdy małżonkowie sami zdecydują się na ustalenie udziałów w majątku. Sąd przy dokonywaniu podziału majątku bierze pod uwagę stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku. Pod uwagę brane są również takie aspekty jak nakład pracy osobistej przy wychowywaniu dzieci i pracy, która miała miejsce w gospodarstwie domowym. Specjalną pomoc prawną z zakresu podziału majątku wspólnego świadczy Kancelaria Prawna http://kancelaria-kopko.pl/klienci-indywidualni/sprawy-rodzinne/sprawa-o-podzial-majatku

Reklamy